Làm việc theo nguyên lí

Nguyên lí là một từ  được dùng rộng rãi, có lẽ do nhiều người thấy nó quan trọng.  Nhẽ ra nguyên lí phải có tính khách quan (tức là cái gốc, không thể bỏ được), nhưng  hầu hết các thứ được gọi là nguyên lí lại có tính tương đối, không đầy đủ và có tính […]

Làm việc theo nguyên lí

/
Nguyên lí là một từ  được dùng rộng rãi,…

Tiếp nhận và học hỏi từ phê bình

/
Ít ai lại thích bị phê bình, nhưng sự tiến bộ…

Đọc một cuốn sách thực hành

/
Triết gia Mortimer Adler có một cách phân loại sách…