Bạn có phù hợp với Libero?

 • Người cầu tiến

  đang mong muốn mở mang tri thức và phát triển năng lực lãnh đạo.

 • Đã đi làm & có điều kiện

  về kinh tế, thời gian, tri thức

 • Thích học & tự nguyện

  tham gia chương trình không phải vì bị “khoán”, hoặc “bị xúi”

 • Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

  vì chương trình sẽ có nhiều tài liệu đọc bằng tiếng Anh

 • mong muốn dẫn dắt sự đổi thay

  ở bên trong bản thân hoặc môi trường xung quanh.