HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Viện Libero tự hào giới thiệu hội đồng cố vấn gồm những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn cao trong các lĩnh vực khác nhau; là người đồng hành cùng viện Libero trong nhiều hoạt động.

TS. ĐÀM QUANG MINH

CEO khối phổ thông, tập đoàn giáo dục EQuest.

TS. Trần Kiên

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), giảng viên tại Khoa Luật, ĐHQGHN.

TS. Vũ Đức Liêm

Giảng viên, nhà nghiên cứu tại Trường ĐHSP Hà Nội.

TS. PHẠM HÙNG HIỆP

Sáng lập chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. LÊ HUY HOÀNG

Giảng viên, nhà nghiên cứu tại trường Đại học Xây Dựng

ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Phó giám đốc Học viện Agile

PHẠM MẠNH LÂN

Chủ tịch NAL Group, nhà đầu tư công nghệ.

NGUYỄN VIỆT KHOA

Giám đốc vận hành Tổ hợp giáo dục Agilead Global, chuyên gia CNTT.

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Giám đốc GymKID Việt Nam, cựu học viên Libero