Libero logo

VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG LIBERO

VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG LIBERO (Viện Libero) là một đơn vị giáo dục tự chủ, trực thuộc công ty Agilead Global. Với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển giáo dục khai phóng, Viện Libero nỗ lực kiến tạo thay đổi tích cực và bền vững cho giáo dục Việt Nam.

Viện Libero thực hiện 4 chức năng chính, bao gồm:

  • Nghiên cứu về giáo dục khai phóng và đổi mới giáo dục

  • Thiết kế, phát triển và đổi mới chương trình giáo dục

  • Triển khai chương trình giáo dục khai phóng trọng điểm

  • Thúc đẩy phát triển cộng đồng giáo dục khai phóng, xuất bản, truyền thông và và hỗ trợ các dự án đổi mới giáo dục có tính xã hội

ĐỐI TÁC KHOA HỌC

Gia nhập Cộng đồng Libero ngay hôm nay!

Đăng ký thông tin để cập nhật các tin tức hữu ích cùng các hoạt động mới nhất của Libero