libero DMCA.com Protection Status
Tiếng Việt2022-12-20T08:40:26+07:00
304, 2023

Vì sao người ta làm thơ

03/04/2023|

1. Mở đầu Nhà thơ Mỹ gốc Anh W. H. Auden nêu ra ý tưởng mang tính chất định nghĩa này đối với THƠ: Thơ là biểu đạt trong sáng của những cảm xúc rối bời (Poetry is the clear expression of mixed feelings). Nếu bạn cũng đồng ý với định nghĩa trên về THƠ, có lẽ chúng ta có thể minh họa định nghĩa đó bằng bài thơ [...]

204, 2023

Vì sao người ta viết văn tự sự

02/04/2023|

1. Mở đầu  Trước đây, sách báo thường nói đến văn xuôi và thơ – nay cần nói cho chính xác hơn: tự sự và trữ tình (hoặc “văn tự sự” và “thơ trữ tình”).  Cách gọi “văn xuôi” và “thơ” là do phân biệt từ bề ngoài – vì thấy “thơ” thì có vần vè, còn “văn xuôi” thì được đọc tuồn tuột từ đầu chí cuối không [...]

104, 2023

Vì sao người ta làm ra tác phẩm nghệ thuật

01/04/2023|

Những tấm lòng đồng cảm khác nhau Bài mở đầu này nói về cảm hứng của những người làm công việc tạo ra sản phẩm nghệ thuật. Tại sao lại có những người chuyên tâm làm công việc làm ra các tác phẩm đó (làm thơ, viết truyện, vẽ tranh, chơi nhạc, diễn kịch...)? Ta có thể nghĩ đơn giản như sau: họ có lòng đồng cảm với con [...]

Gửi thông tin hợp tác đến Viện Libero

Cùng viện Libero tạo nên những giá trị

Hoặc liên hệ trực tiếp với viện Libero qua hotline 0989975693; e-mail: contact@libero.school

Go to Top