libero DMCA.com Protection Status
Hợp tác2024-01-22T10:00:28+07:00

HỢP TÁC

Đồng hành cùng Libero trên chặng đường khai phóng

Các đối tác của viện Libero hoạt động trong cùng một mạng lưới và có chung niềm đam mê với giáo dục khai phóng

TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA SỰ THAY ĐỔI

Hợp tác trong các lĩnh vực

Xây dựng chương trình, giảng dạy, phát triển cộng động, các dự án phi lợi luận,… cùng nhau tạo lập một cộng đồng cầu tiến, cùng trao đổi các giá trị tích cực, giúp đỡ nhau phát triển trong tương lai

Gửi thông tin hợp tác đến Viện Libero

Cùng viện Libero tạo nên những giá trị

Hoặc liên hệ trực tiếp với viện Libero qua hotline 0989975693; e-mail: contact@libero.school

Câu lạc bộ Sách và những câu chuyện: Hiểu về động lực để tăng khả năng thuyết phục nhân viên và khách hàng

By |13/05/2024|Categories: CLB Sách chuyện|

Cuốn sách "Động lực và nhân cách" do dịch giả [...]

Go to Top