KHOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Một hành trình tư duy thú vị

2023-03-16T08:52:46+07:00

Giáo dục khai phóng cho mọi người – Libero22

Tại Libero22, người học sẽ cùng nhau tự tổ chức việc học tập khai phóng dưới sự trợ giúp của cộng đồng mentor và cựu học viên, tự giúp bản thân mở mang đầu óc, trang bị nhãn quan sắc bén hơn nữa để hiểu hơn về con người, hiểu hơn về văn hoá, hiểu hơn về thế giới đang biến động không ngừng.

Gia nhập Cộng đồng Libero ngay hôm nay!

Đăng ký thông tin để cập nhật các tin tức hữu ích cùng các hoạt động mới nhất của Libero