Tài nguyên

Viện Libero chọn lọc và gửi tặng đến bạn một số tài liệu nổi bật dưới đây

Bạn đọc có thể xem và tải miễn phí các tài liệu ở bên

Ngoài ra, viện Libero giới thiệu tới bạn chuyên trang tài nguyên học liệu mở của viện Libero

và chuyên trang tài nguyên học dữ liệu nghiên cứu về Giáo dục khai phóng