Giáo viên có thể sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để tự động hóa hiệu quả một số tác vụ thông thường.

ChatGPT, một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) được đào tạo để hiểu các lời nhắc đã nhập và tạo nội dung giống con người, là nền tảng web phát triển nhanh nhất từ ​​trước đến nay. Vài tháng trở lại đây, tôi đã đánh giá cách ChatGPT xử lý hàng tá nhiệm vụ thông thường của giáo viên. Nó không hoàn hảo, nhưng chatbot này có thể giảm 10 giờ 40 phút mỗi ngày mà một giáo viên trung bình làm việc bằng cách tự động hóa các bản thảo đầu tiên của bài viết chuyên nghiệp tốn nhiều thời gian nhất của chúng tôi.

Trong phần tiếp theo, tôi đã chia các nhiệm vụ này thành các loại sau: hướng dẫn lập kế hoạch, tài liệu và chất liệu, phân biệt, thư tín, đánh giá, hướng dẫn viết và phản hồi. Chào mừng bạn đến với một cuộc cách mạng mới!

1. HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH

Với khả năng tạo và xử lý ngôn ngữ mạnh mẽ, ChatGPT có thể hợp lý hóa việc lập kế hoạch khi bạn đang xây dựng và phát triển các nội dung sau:

 • Đề cương bài học: Khi bạn căn chỉnh đầu ra của nó với Tiêu chuẩn cốt lõi chung, công cụ AI có thể tạo đề cương bài học cho bất kỳ cấp lớp, chủ đề hoặc dòng thời gian nào. 
 • Kế hoạch bài học: Yêu cầu ChatGPT viết một kế hoạch bài học, ví dụ, Mở rộng về phía Tây. Công cụ này bao gồm các đánh giá, hoạt động, giàn giáo và mục tiêu. Muốn điều đó ở dạng học tập dựa trên vấn đề hoặc sửa đổi cho một lớp học đảo ngược? ChatGPT có thể điều chỉnh giáo án theo hướng dẫn của bạn. 
 • Trình chiếu: Khi được hướng dẫn phác thảo một trình chiếu cho bất kỳ chủ đề và cấp lớp nào, ChatGPT sẽ tạo một tổ chức trực quan và thêm các câu hỏi đánh giá quá trình nếu được yêu cầu.
 • Hướng dẫn nhân tố-X: Khi tôi yêu cầu ChatGPT nghĩ ra một “cách tiếp cận đầy thách thức và sáng tạo để giảng dạy phép ẩn dụ” cho học sinh, công cụ này đã mô tả một hoạt động liên quan đến việc tích hợp phép ẩn dụ do học sinh tạo vào các câu chuyện gốc được truyền tải qua các thể loại hình ảnh (ví dụ: truyện tranh, kịch bản phân cảnh).
 • Đơn giản hóa các chủ đề: Bạn gặp khó khăn trong việc diễn đạt một khái niệm nâng cao? Yêu cầu ChatGPT “giải thích chủ đề cho học sinh lớp một”. Đây là lời giải thích đơn giản của công cụ về lục lạp : “Lục lạp là những thứ nhỏ màu xanh bên trong lá cây giúp cây tự tạo ra thức ăn. Chúng giống như những nhà máy tí hon sử dụng ánh sáng mặt trời, không khí và nước để làm thức ăn cho cây trồng.”
 • Câu hỏi thảo luận: Sử dụng ChatGPT để viết lời gợi ý hấp dẫn, có trình độ cao hơn cho một cuộc thảo luận trong lớp về bất kỳ chủ đề nào.

2. BẢNG TAY VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC 

Có lẽ tính năng thời gian lớn nhất của ChatGPT là nó có thể tạo văn bản cho các tài liệu và tài liệu phát tay nhắm đến các nhu cầu giảng dạy cụ thể của bạn. Nó có thể làm như sau: 

 • Phát triển các hướng dẫn mô tả các vai trò và kỳ vọng học tập hợp tác.
 • Tạo hướng bài tập với tổng quan chi tiết, tiêu chí chấm điểm, mô tả về định dạng bắt buộc và chi tiết nhiệm vụ. 
 • Tạo các ví dụ đã giải về các bài toán, phương trình hóa học, v.v., với phần giải thích cho từng bước.
 • Xây dựng một công cụ tổ chức đọc trước hoặc nâng cao bằng cách trích xuất các từ vựng quan trọng và không quen thuộc từ một chương và liệt kê các từ khóa cùng với định nghĩa của chúng.
 • Cung cấp các bài toán đố — ví dụ: sử dụng tỷ số: ChatGPT đưa ra bài toán, công thức giải và giải thích đầy đủ về quy trình.
 • Soạn giáo trình (bản soạn sẵn)  bao gồm lịch học, chính sách đi làm muộn và mô tả cách chấm điểm bài tập.
 • Làm thẻ flash với các câu hỏi và câu trả lời.
 • Sản xuất các áp phích liệt kê các quy tắc trong lớp học, 10 lý do tại sao đại số lại quan trọng đối với tương lai của học sinh hoặc 20 lỗi viết phổ biến nhất của học sinh trung học, kèm theo các định nghĩa và ví dụ ngắn.

3. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT

Cần một bảng lựa chọn cho một hoạt động nghệ thuật? Bùm, xong. Yêu cầu ChatGPT tạo một đoạn văn, chương hoặc tóm tắt sách cho những học sinh cần hỗ trợ. Công cụ này cũng có thể hoạt động như một công cụ nén văn bản để phân tích các bài đọc và tạo ra các phiên bản ngắn gọn và cô đọng hơn. Hơn nữa, AI sẽ tạo ra các tiêu chí đánh giá khác nhau cho một nhiệm vụ để mỗi kinh nghiệm nhấn mạnh các kỳ vọng và mức độ thử thách tùy chỉnh.

4. PHÓNG SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Sử dụng ChatGPT, giáo viên có thể hợp lý hóa việc liên lạc với phụ huynh, đồng nghiệp và quản trị viên thông qua các thư chào mừng đến lớp do AI soạn thảo, bản sao bản tin, yêu cầu tình nguyện và quyên góp, danh sách cung cấp, đề xuất tài trợ và chuyến đi thực địa, chương trình lắp ráp và giấy phép.

5. ĐÁNH GIÁ

Với sự giám sát cẩn thận, giáo viên có thể sử dụng ChatGPT để nhanh chóng tạo ra nhiều loại tài liệu đánh giá.

 • Câu đố: Yêu cầu ChatGPT tạo bài kiểm tra về các chủ đề cụ thể bằng bất kỳ loại định dạng câu hỏi nào. Dán một đoạn văn vào chatbot hoặc xác định tiêu đề và chương của một tác phẩm văn học cổ điển, AI sẽ tạo ra ngân hàng đề kiểm tra và đáp án.
 • Phiếu đánh giá: ChatGPT sẽ soạn một phiếu đánh giá cho bất kỳ loại thành tích nào của học sinh. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, các ví dụ bao gồm các tiêu chí đánh giá phân tích, tổng thể và phát triển, cũng như các thang đánh giá. 
 • Danh sách kiểm tra: Công cụ này có thể phát triển một danh sách kiểm tra quan sát để ghi lại tiến bộ về học tập, xã hội, cảm xúc và thể chất của học sinh.
 • Kiểm tra Cloze: ChatGPT có thể tạo bài kiểm tra hiểu Cloze, trong đó các từ bị xóa khỏi đoạn văn và người đọc được yêu cầu điền vào chỗ trống để kiểm tra mức độ hiểu ý chính, từ vựng và cấu trúc câu của đoạn văn.

6. VIẾT HƯỚNG DẪN VÀ PHẢN HỒI

Với sự hỗ trợ của ChatGPT, giáo viên có thể cải thiện kỹ năng viết của học sinh thông qua một loạt công cụ và tính năng. 

 • Trình tạo lời nhắc: Công cụ này có thể soạn lời nhắc viết cho bất kỳ thể loại nào và bao gồm một tiêu chí đánh giá tương ứng.
 • Cải thiện bài luận: Gửi các phần bài viết của học sinh tới ChatGPT và nó sẽ đề xuất các cải tiến.
 • Phản hồi về ngữ pháp: Khi trẻ mắc lỗi ngữ pháp, giáo viên có thể hướng dẫn ChatGPT xác định, mô tả và xác định cách cải thiện lỗi, đồng thời cung cấp các ví dụ.

Mặc dù ChatGPT khuếch đại phương pháp sư phạm của chúng ta và tự động hóa các tác vụ thông thường, nhưng thật dễ dàng để bỏ qua điểm yếu lớn nhất của nó: Công cụ này luôn có vẻ có thẩm quyền, ngay cả khi phổ biến nội dung không chính xác. Sự hoa mỹ sai lầm và bóng bẩy cũng xuất hiện trong giao tiếp của con người. Tuy nhiên, chúng ta phải kiểm tra tất cả thông tin do AI tạo ra để đảm bảo tính chính xác và hữu ích trước khi thông tin đó đến tay học sinh.

Văn xuôi của chatbot vẫn còn tồn tại một thiếu sót khác. Nếu không có hướng dẫn rõ ràng từ người dùng, nó sẽ bị đóng hộp, giống như nó được viết bởi một thuật toán, khi điều kiện tiên quyết để nâng cao tinh thần, cung cấp thông tin và trao quyền cho học sinh cũng như các bên liên quan trong trường học là thư từ giống như bạn chứ không phải Wikipedia. Sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm có nghĩa là luôn xem các thành phần và chương trình giảng dạy của ChatGPT dưới dạng bản nháp đầu tiên.

Bài viết được dịch từ 6 Ways to Use ChatGPT to Save Time,

https://www.edutopia.org/article/6-ways-chatgpt-save-teachers-time,

Todd Finley,
Qũy giáo dục GEORGE LUCAS

Share This Post!