Lịch sử2022-09-06T09:00:13+07:00
508, 2022

Sự trưởng thành của Việt Nam

05/08/2022|

Thời kỳ Đại Việt, chúng ta đã xác lập được một bản sắc mới, một thể chế mới, một xã hội mới; tạo ra những thiết chế, những giá trị đối lập với văn minh Trung Hoa, phát triển lên bậc cao nhất của thời kỳ tiền thực dân đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, Đại Việt thất bại trong việc nhận thức các vấn đề của thời đại xung [...]

2807, 2022

Sự ra đời của Việt Nam

28/07/2022|

Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước Công nguyên. Làm thế nào để có thể hiểu Việt Nam và sự vận hành của Việt Nam trong một hệ thống thế giới đang chuyển dịch liên tục? Rõ ràng là, chúng ta phải xem xét bối cảnh của nó - bối cảnh toàn cầu. Ba [...]

2807, 2022

Lịch sử, quyền lực của quá khứ và cuộc cạnh tranh bản sắc: Nhìn từ Việt Nam

28/07/2022|

Sử học là cách con người hình dung về trật tự và sự vận hành của thế giới thông qua việc lựa chọn những gì diễn ra trong quá khứ làm ví dụ minh họa. Sử học không phải (chỉ) là khoa học về quá khứ. Đó là ngành nghiên cứu về sự thay đổi (changes) của con người và xã hội loài người. Về lịch sử [...]

Bài viết nhiều lượt xem

Bài viết nhiều bình luận

Gia nhập Cộng đồng Libero ngay hôm nay!

Đăng ký thông tin để cập nhật các tin tức hữu ích cùng các hoạt động mới nhất của Libero

Go to Top