libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện

Chuyên đề ” HỌC TẬP KHAI PHÓNG” tuần 1

  • Nội dung: Khoa học vê việc học và chuyển đổi tư duy để học tập suốt đời
  • Mentor: Nguyễn Thị Phương
  • Thời gian: 09h00-12h00 sáng thứ bảy 29/10/2022
  • Kênh kết nối: Online qua Zoom
  • Nhiệm vụ học tập: Hoàn thành và viết reflection khóa học MINDSHIFT đưa lên hệ thống google classroom
Go to Top