libero DMCA.com Protection Status
Bình luận2022-12-15T11:27:24+07:00
1208, 2022

Giáo dục khai phóng nhìn từ một buổi học của các nhà lãnh đạo

12/08/2022|

“Quản trị là một lĩnh vực khai phóng - bởi vì nó phải làm việc với những thứ cơ bản về tri thức, sự tự nhận thức, sự khôn ngoan, và lãnh đạo; nó là lĩnh vực thực hành và ứng dụng.” - Đó là nhận định của Peter Drucker, người được coi là cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại.  Xuất phát từ nhận [...]

Gửi thông tin hợp tác đến Viện Libero

Cùng viện Libero tạo nên những giá trị

Hoặc liên hệ trực tiếp với viện Libero qua hotline 0989975693; e-mail: contact@libero.school

Go to Top