CÁC ĐỐI TÁC

Đồng hành cùng Libero trên chặng đường khai phóng

Các đối tác của chúng tôi hoạt động trong cùng một mạng lưới và có chung niềm đam mê với giáo dục khai phóng.

Logo học viện Agile
Logo Cánh Buồm
Logo NXB Tri Thức

TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA

SỰ THAY ĐỔI

Hợp tác trong các lĩnh vực

Xây dựng chương trình, giảng dạy, phát triển cộng đồng, các dự án phi lợi nhuận,…cùng thành lập một Cộng đồng Libero cầu tiến, cùng trao đổi các giá trị sống tích cực, giúp đỡ nhau phát triển trong tương lai.

Cùng Cộng đồng Libero kiến tạo sự thay đổi, ngay bây giờ!

Thúc đẩy sự phát triển giáo dục khai phóng vì một tương lai tốt đẹp hơn