Với bút danh Vệ Thạch, Đào Duy Anh tự ví mình như con chim Tinh vệ, nguyện suốt đời ngậm đá để lấp biển học mênh mông”. Mở đầu buổi sinh hoạt số 8 với chủ đề “Đọc sách sử để hiểu mình?”, các thành viên câu lạc bộ Sách và những câu chuyện đã được gợi mở với một câu hỏi nhỏ về bút danh “Vệ Thạch” của Đào Duy Anh. 

Theo khách mời, anh Chu Văn Kiên, trong bối cảnh xã hội nước ta đầu thế kỷ XX, khi diễn ra “cuộc va chạm” giữa văn hóa Việt Nam truyền thừa từ bao đời và văn hóa phương Tây du nhập, tác phẩm Việt Nam văn hóa sử cương của học giả Đào Duy Anh đã lý giải và trình bày một cách khoa học, logic các vấn đề về văn hóa trên nhiều lĩnh vực. Với quan niệm xuyên suốt “văn hóa là sinh hoạt”, tác giả đã “đi” qua các thời kỳ từ cổ xưa, thời kỳ Bắc thuộc đến khi văn minh Tây âu du nhập, phân tích và luôn có sự so sánh với văn hóa phương Tây để thấy được những nét đặc trưng của văn hóa của dân tộc ta thời kỳ đó. 

Lồng ghép trong nội dung cuốn sách, các thành viên cùng thảo luận sôi nổi về những giá trị văn hóa đó trong bối cảnh đương đại, từ “tư tưởng tiểu nông”, dòng họ cho đến các phong tục tập quán và quan niệm thời nay. 

Buổi sinh hoạt kết thúc với câu hỏi, tại sao chủ đề buổi sinh hoạt là “Đọc sách sử để hiểu mình?”. Để bao dung hơn hay để hiểu về cộng đồng mình, đất nước mình hơn? Giải đáp, anh Dương Trọng Tấn chia sẻ, đọc sách sử để biết dòng chảy của lịch sử, để biết về những gì đã tạo ra mình của ngày hôm nay, để hiểu mình hơn trong cộng đồng rộng lớn hơn. 

Với mong muốn kết nối những người yêu sách, cùng chia sẻ và kiến tạo sự học của mỗi người, xa hơn nữa là kiến tạo cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững, CLB Sách và những câu chuyện đã đi được 8 buổi sinh hoạt của năm 2023. Năm 2024 hứa hẹn nhiều chủ đề thú vị, đầy chất “khai phóng” của Libero và những người bạn …

Share This Post!