Nội dung chương trình

Chương trình Libero diễn ra trong thời gian 1 năm, được chia thành 4 kỳ học với 12 chuyên đề và 1 dự án.

Khai giảng

Khai phóng và khai sáng

Chuyển đổi tư duy

 • Chuyển đổi tư duy để học hỏi
 • Tư duy phát triển
 • Học cách học
 • Đọc sách thông minh
 • Trở thành người học tập suốt đời

Sự hình thành con người

 • Điều gì làm nên con người?
 • Cách mạng nhận thức
 • Cách mạng nông nghiệp
 • Sự thống nhất của loài người
 • Cách mạng khoa học và cách mạng công nghiệp
 • Con người trong thế giới hậu công nghiệp

Ngôn ngữ và tư duy

 • Sự ra đời của ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ và tư duy
 • Ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa
 • Chữ quốc ngữ
 • Nâng cao năng lực biểu đạt tiếng Việt

Sự hình thành dân tộc Việt Nam

 • Sự hình thành tính cách dân tộc và nhà nước
 • Biến động và thống nhất
 • Văn hóa Việt Nam
 • Người Việt – phẩm chất và thói xấu

Triết học và việc rèn trí nghĩ

 • Triết học là gì?
 • Triết học và công việc rèn trí nghĩ
 • Đạo đức
 • Tri thức
 • Luật pháp
 • Hoài nghi
 • Tâm trí, não bộ, máy tính
 • Khoa học
 • Tự do

Giáo dục khai phóng

 • Sự trưởng thành và khai sáng
 • Chức năng của giáo dục
 • Về tăng trưởng
 • Kinh nghiệm và tư duy
 • Mục tiêu, nội dung và phương pháp
 • Hứng thú và kỉ luật
 • Chương trình giáo dục khai phóng: trường hợp phổ thông và người trưởng thành

Tâm lý học và ứng dụng

 • Giới thiệu tâm lí học và các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ
 • Nhận thức
 • Cái tôi và xã hội
 • Sự đa dạng và hạnh phúc
 • Tâm lí học lâm sàng, sức khỏe tâm thần

Cái đẹp và cái hữu dụng

 • Cái đẹp và cái hữu dụng
 • Nghệ thuật
 • Thiết kế

Kỹ năng số (Digital Skill)

 • Phân tích và xử lý dữ liệu với Excel
 • Kĩ năng số, Khoa học dữ liệu
 • An toàn thông tin

Cách nền kinh tế vận hành

 • Giới thiệu kinh tế học
 • Kinh tế học cổ điển
 • Lý thuyết Keynes
 • Giả thuyết kì vọng hợp lí
 • Các ngân hàng trung ương
 • Lạm phát
 • Thị trường chứng khoán
 • Suy thoái và khủng hoảng
 • Chính sách tiền tệ
 • Kinh tế học hành vi

Chính trị

 • Công bằng
 • Công lí
 • Tự do
 • Luật pháp
 • Hệ thống chính trị Việt Nam

Quản trị và lãnh đạo

 • Sự hình thành quản trị
 • Vai trò quản trị
 • Đội nhóm và tổ chức
 • Các hoạt động quản trị
 • Các phong cách lãnh đạo
 • Các kĩ năng lãnh đạo
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Đạo đức và trách nhiệm xã hội
 • Thay đổi và chuyển hóa tổ chức
 • Công nghệ và đổi mới

Tinh thần đổi mới

 • Tư duy đổi mới, khởi sự và tinh thần doanh nhân
 • Sáng tạo, đổi mới, và phát minh
 • Cơ hội và nhu cầu
 • Giải quyết vấn đề
 • Các yếu tố của mô hình kinh doanh
 • Tư duy thiết kế
 • Khởi nghiệp tinh gọn
 • Tài chính
 • Con người

Capstone Project

Một dự án đổi mới, tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới hoặc giải quyết vấn đề xã hội