libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
CHUYÊN ĐỀ 2. LOÀI NGƯỜI: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI tuần 2
  • Mentor: Hoàng Phan Bảo Trung
  • Tài liệu chính: Sapiens lược sử loài người, Yuval Noah Harari.
  • Tài liệu mở rộng:
  • Hiện tượng con người, Teilhard de Chardin.
    • Những câu hỏi lớn – Tiến hoá, F. Ayala.
    • Súng vi trùng và thép, J. Diamond.
  • Thời lượng chuyên đề: 3 tuần
  • Nhiệm vụ học tập tuần 2: Đọc và viết reflection phần phần 3,4 “SỰ THỐNG NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI” & “CÁCH MẠNG KHOA HỌC” cuốn Sapiens lược sử loài người, Yuval Noah Harari.
Go to Top