libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
CHUYÊN ĐỀ 2. LOÀI NGƯỜI: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI tuần 3
  • Chủ đề: TƯ DUY KHOA HỌC: cùng nhau tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển Tư duy khoa học của Nhân loại, tức là của Loài người thông minh (Homo sapiens) xuất hiện lần đầu ở vùng Sahara Phi châu cách đây khoảng 200 ngàn năm.
  • Mentor: GS. TS. Chu Hảo – Viện Phan Chu Trinh
  • Tài liệu chính: Câu chuyện tư duy khoa học, Chu Hảo
  • Hình thức: Hybrid
  • Thời lượng chuyên đề: 3 tuần
  • Nhiệm vụ học tập tuần 3: Đọc và viết reflection Câu chuyện tư duy khoa học, Chu Hảo
Go to Top