libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
 • Chuyên đề: Tiếng Việt yêu thương
 • Module: “Một cách dạy & học tiếng Việt”
 • Mentor: Đinh Phương Thảo
 • Thời gian: 09h00-12h00  sáng thứ bảy 28/01/2023
 • Bài tập trước giờ lên lớp: 
  • Đọc và viết reflection Tiếng Việt 9 – Cánh Buồm (Phần 3 – Tổng kết con đường
   học tiếng Việt)
  • Đọc và viết reflection Tự học tiếng Việt (Cánh Buồm);
   Tiếng Việt 8 – Cánh Buồm (Bài 12 & 13)
  • Viết đoạn văn theo cấu trúc sau:
   • Chủ đề: Nêu ý kiến của bạn về vấn đề ( đồng ý, phản đối, khen/chê…)
   • Mở rộng: giải thích rõ cho chủ đề
   • Phản biện: ý kiến phản đối bạn/ những khó khăn cản trở
   • Sơ kết: cãi lại phản biện
   • Kết luận: ý kiến cuối cùng
Go to Top