libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện

I. GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

1. Chuyên đề: Tiếng Việt yêu thương
2. Thời lượng: 4 buổi. Bắt đầu với buổi 1: Lịch sử chữ quốc ngữ – Đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt

3. Người hướng dẫn: Đinh Phương Thảo

4. Mục tiêu: Tìm hiểu:

 • Các loại chữ viết cơ bản của người Việt trong lịch sử
 • Lịch sử hình thành chữ quốc ngữ
 • Đặc điểm ngữ âm, từ vựng, cú pháp, văn bản tiếng Việt

II. HỌC LIỆU

 • Học liệu chính:

  • Tiếng Việt 6 Cánh Buồm (Phần 1 – Tiếng Việt và chữ viết của người Việt)
  • Tiếng Việt 7 Cánh Buồm (Phần 1 – Một số khái niệm cơ bản)
 • Học liệu mở rộng:
  • Lịch sử chữ quốc ngữ 1620 – 1659, Đỗ Quang Chính
Go to Top