libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
CHUYÊN ĐỀ 3. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM tuần 5
 • Chủ đề: Một cái nhìn về văn hóa Việt Nam
 • Mentor: TS. Vũ Đức Liêm
 • Nội dung chính:
  • Điểm mạnh của người Việt? Vì sao có điểm này?
  • Điểm yếu? Vì sao có điểm này?
  • Điểm đáng yêu?  Vì sao có điểm này?
  • Điểm bạn không thích? Vì sao có điểm này?
  • Điểm cản trở nhất đối với xã hội hiện đại?  Vì sao có điểm này?
  • Nét tâm lý nổi bật của người Việt?  Vì sao có điểm này?
  • Sức mạnh của dân tộc Việt Nam?
  • Điểm yếu của nước Việt Nam?
  • Điểm mạnh của nước Việt Nam?
  • Đặc điểm Việt Nam nào theo bạn giúp cản trở/ thúc đẩy hội nhập quốc tế?
  • Bản sắc Việt Nam là gì?
  • Nhân vật lịch sử Việt Nam nào đáng yêu nhất? Tự hào nhất? Anh hùng nhất? Đẹp nhất? Việt Nam lúc nào vĩ đại nhất? Đáng sống nhất? Bi kịch nhất?
  • Những điều gi giúp Việt Nam là Việt Nam?
  • Các từ khóa chỉ Việt Nam là gi?
Go to Top