libero DMCA.com Protection Status
Điểm sách2022-12-15T11:26:35+07:00
512, 2023

Điểm sách: Phúc Ông tự truyện – Fukuzawa Yukichi

05/12/2023|

“Phúc ông tự truyện” là cuốn sách kể lại cuộc đời, sự nghiệp của một người đã đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho nước Nhật ngày nay - Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa Yukichi ra đời năm 1835, giữa một nước Nhật vẫn đang thuộc chế độ phong kiến với đầy rẫy những quan niệm, hủ tục cứng nhắc, định kiến và tách biệt hoàn toàn [...]

2611, 2023

Cơ cấu trí khôn: Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn – Howard Gardner

26/11/2023|

Được chào đón nhiệt liệt bởi các nhà giáo dục khắp thế giới kể từ khi được công bố lần đầu vào năm 1983, lý thuyết về nhiều dạng trí khôn của Howard Gardner đã được áp dụng vào các trường lớp tại nhiều khu vực. Tác giả không thừa nhận cái khái niệm phổ biến rằng trí khôn là một năng lực chung mà từng người ai cũng [...]

2110, 2023

Cùng đọc “Dân chủ và Giáo dục” (Bản dịch của Phạm Anh Tuấn, NXB Tri thức, 2010)

21/10/2023|

“Dân chủ và Giáo dục” là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của John Dewey, được xuất bản vào năm 1916. “Cuốn sách này là kết quả của một nỗ lực nhằm phát hiện và trình bày những quan niệm gắn liền với một xã hội dân chủ, và vận dụng các quan niệm đó vào những vấn đề của hoạt động giáo dục. Cuốn sách chỉ [...]

Bài viết nhiều lượt xem

Bài viết nhiều bình luận

Gia nhập Cộng đồng Libero ngay hôm nay!

Đăng ký thông tin để cập nhật các tin tức hữu ích cùng các hoạt động mới nhất của Libero

Go to Top